Søvnvansker er svært utbredt og et debutproblem ved de fleste psykiske lidelser. Pasienter som er innlagt ved Vitalis Helse kan være berørt av dette.

Vi kan tilby ikke-medikamentelle tiltak og medikamentelle tiltak. Medikamentelle tiltak kan være aktuelle ved kortvarige kriser. Eksempler på ikke-medikamentelle tiltak kan være:

 • Fysisk aktivitet med fokus på styrke og utholdenhet.
 • Yoga.
 • Seiling.
 • Roing.
 • Turvirksomhet.
 • Mindfullness.
 • Opplæring i gode søvnvaner.
 • Søvnrestriksjon.
 • Kognitiv atferdsterapi.
 • Stimuluskontroll.
 • Avslapningsteknikker.
 • Massasje av fysioterapeut.
 • Sunt og variert kosthold.
 • Hjelp til døgnrytme i form av dagsplaner, husordensregler osv.

Forskning viser at behandling uten medikamenter gir bedre effekt på kort og lang sikt. Å lære om gode søvnvaner og å identifisere og endre uhensiktsmessige tanker om egen søvn kan bedre søvnen.

Søvnproblemer er en folkehelseutfordring

Søvnproblemer er et debutsymptom ved de fleste psykiske lidelser og er landets kanskje mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem. Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvn og søvnvansker. De som lider av søvnvansker rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårligere mestringsstrategier. Søvnvansker er forbundet med nedsatt kognitiv og intellektuell fungering og har vist seg å være en risikofaktor for å utvikle både psykiske lidelser og flere smertelidelser.

Insomni 

Ukentlige søvnvansker skiller seg fra kroniske søvnvansker – insomni. Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsovning, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig søvnkvalitet flere ganger i uka som går utover daglig fungering. For å få diagnosen er kriteriet at det har vart mer enn tre måneder (DSM-5).

Forekomsten av kroniske søvnvansker har økt de siste årene. Rundt 15 % av den norske befolkningen lider i dag av insomni. Samtidig anslås det at omkring 85 % av dem som lider av søvnvansker ikke får behandling.

Personer med kroniske søvnvansker har ofte redusert arbeidskapasitet og flere norske studier har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidsfravær og varig uføretrygd.

Noen sliter med innsovning, andre med urolig nattesøvn og flere oppvåkninger i løpet av natten .(Helsedirektoratet)