Det du har brent

av Arnulf Øverland (1881-1968)

Brenn alt det du har tilbedt!
Befriende ord!
Du skal ikke ofre til guder,
på hvem du ikke tror!
Rense ditt tempel skal du,
rydde ditt bord!

Vismenn sperret mig veien
med barrikader av bøker,
hvor hvert et ord
var evig sant.

Åndens yppersteprester,
store og små profeter,
Platon, Goethe og Kant,
og hvad dere ellers heter,
herlig skal dere brenne!
Jeg vil ha fri vei
til veis ende.

Aldri lar jeg mig binde
av det de har lært mig å mene.
Selv skal jeg finne
den, hvem jeg akter å tjene.

Skulde jeg sitte og visne
i et studerekammer?
Nei, la mig gjennomisne
av ensomhet
ved vandrings mål
eller fortæres av flammer
fra eget offerbål!

Jeg brente mine guder
efter det gamle råd.
Men hvad der enn bebuder,
her følger ingen dåd.

Her kan jeg sitte og rake
i asken efter en glo.
Det er ikke gnist tilbake,
og her vil intet gro.

Hvem visste vel hvad han gjorde,
før det var hendt?
Nu minnes jeg slutten av ordet:
Tilbe det, du har brent!

  • Skole:
    • Ved avdelingen er det tilrettelagt for undervisning med egen lærer. Det vil være et stort fokus på samarbeid med pasientens hjemmeskole, slik at pasienten parallelt med behandlingen skal opprettholde karaktergrunnlag og unngå fravær.