I Vitalis Helse vil vi tilby et medikamentfritt behandlingstilbud til pasienter som ønsker det der hvor dette er forsvarlig. Behandling og oppfølging av pasienter bør baseres på deres egne valg og prioriteringer. Det må derfor legges til rette for at pasienten kan få stor innflytelse på sin egen behandling og oppfølging. Et tett og nært samarbeid med pasientens pårørende blir viktig i samråd med pasienten. Pasienten må være motivert for å prøve ut et medikamentfritt behandlingstilbud for å kunne motta dette. Dersom pasienten tar medikamenter ved innleggelse kan man trappe ned etterhvert som man ser resultat av behandlingen.

Vi tilbyr et svært sammensatt behandlingstilbud med mange behandlingsalternativ som passer i alle faser av pasientens sykdom. Hver enkelt pasient vil være med og utarbeide sin egen behandlingsplan og vil kunne påvirke denne.

7 Råd fra Norsk psykologforening med tanke på medikamentfritt tilbud:

  1. Alle pasienter skal så langt det er mulig og forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingsalternativer, også medisinfri behandling.
  2. Medikalisering av normale livsproblemer bør unngås.
  3. Psykofarmaka skal bare foreskrives på god indikasjon og seponeres dersom effekten uteblir.
  4. Dersom doseringen overskrider WHOs anbefalinger (definerte døgndoser) må dette begrunnes.
  5. Bivirkninger skal monitoreres systematisk.
  6. Leger plikter å holde seg oppdaterte innenfor psykofarmakologi.
  7. Psykofarmakabruk bør registreres ved det enkelte sykehus og sammenliknes med andre sykehus.

(Norsk Psykologforening)