Medikamentell behandling ved psykiske lidelser er fortsatt den mest anvendte behandlingen i Norge. Mange pasienter opplever rask og varig bedring av sine symptomer ved bruk av medikamenter. Dette er for de fleste førstevalget når man legges inn i sykehus. For enkelte pasienter kommer man ikke utenom medikamentell behandling. Dette vil være som et tillegg til annen behandling som foregår hos oss. Hos enkelte pasienter vil det bli vurdert som uforsvarlig å gjennomføre medikamentfri behandling.

  Hos Vitalis Helse vil vi:

 • Bruke kunnskapsbasert medikamentell behandling.
 • Redusere polyfarmasi.
 • Redusere bruk av vanedannende medikamenter under behandling og før utskrivelse.
 • Følge med i forskning rundt nye og gamle medikamenter.
 • Bruke medikamenter som gir god effekt og med minst mulig bivirkninger.
 • Vurdere virkning og bivirkninger opp mot nytteeffekt.
 • Bivirkninger føres inn i behandlingsplanen og tas hensyn til ved aktivitet/hvile.
 • Bruke bivirkningsskjemaer.
 • God dokumentasjon med tanke på virkning av medikamenter.
 • Medikamentkurs for ansatte som skal administrere medikamenter.
 • Opplæring av miljøpersonale med henhold på virkning og bivirkninger av medikamenter for å kunne gjøre gode observasjoner.
 • Ansatte er opplært i henhold til medikamentprosedyrer.
 • Unngå hyppig bytte av medikamenter uten grundig evaluering.
 • Bruke kompetansen i sykehuset ved vanskelige og utfordrende tilfeller i forhold til medisinering. Involvere flere før eventuell medikamentendring.
 • Fortløpende diskutere og avgjøre hvilke preparater som brukes hos oss.
 • Bruke tid og alliansebygging ved innføring av medikamentell behandling som et ledd i å motivere og trygge pasienten.