Kroppens naturlige spenningsregulerende mekanismer.

Med TRE vil vi tilrettelegge for kroppens naturlige spenningsregulerende mekanismer. De fleste har opplevd at de før, under eller i etterkant av en stressende eller skremmende opplevelse har begynt å skjelve eller få ulike andre kroppslige fornemmelser.

Dette kommer til utrykk i utsagn som; “jeg var så redd at kjeven min skalv”, “jeg skalv så mye på hendene at papiret jeg holdt ristet”, “da jeg skulle holde talen var jeg så nervøs at knærne skalv”, “jeg var så sint at jeg ristet”.

Nevrogenisk skjelving.

Denne ristingen og skjelvingen har et navn, nevrogenisk skjelving (oversatt fra neurogenic tremors). Dette er kroppens måte å kanalisere den kroppslige aktiviteten som settes i verk som et resultat av opplevd stress. Vi kan se det samme fenomenet hos dyr, som for eksempel i videosnutten av isbjørnen du kan se i videoen nederst på siden. Her ser vi en bjørn som har blitt skremt av et helikopter før det ble skutt med en bedøvende pil av forskere. I det den våkner fra bedøvelsen kan vi se at bjørnen skjelver, rister, og gjør løpslignende bevegelser. Dette er nevrogenisk skjelving, og dyrets måte å fullføre, og derved frigjøre den nevrologiske aktiviteten som iverksettes som et resultat av opplevd stress.

Blokkeringer.

Dyr gjør dette naturlig og uten å hindre skjelvingene, så lenge de opplever seg trygge. Dette er naturlig for mennesker også og skjer i flere kulturer spontant, for eksempel etter en fødsel. Dessverre har mange i dag mistet det organiske og naturlige forholdet til denne mekanismen, noe som fører til at vi hemmer oss selv på ulike måter. Vi kan ha blitt fortalt som barn at vi ikke skal gråte, ikke reagere for sterkt, i tillegg til en rekke andre kulturelle begrensninger og restriksjoner på kroppens spontane og naturlige uttrykk. Dette kan føre til at vi blir mentalt distansert fra våre egne kropper, og binder oss.

Barn slipper lettere til denne naturlige skjelvingen, som også kan oppstå i positive situasjoner, ikke bare negative. ( I videoen nederst på siden) så kan du se et eksempel på en yngre jente som er med sin far på jakt, og som skjelver kraftig etter at de har skutt en hjort. Faren forholder seg her rolig, naturlig og avslappet og gjør ikke noe for å stoppe jentas skjelving utover å snakke med henne på en rolig måte om det som har skjedd. Han skaper derved trygghet for jente både i forhold til jaktopplevelsen, at det nå er over, at det gikk bra og de mestret situasjonen, og i forhold til hennes kroppslige reaksjon.

TRE og spenningsregulering/forløsning.

TRE er en enkel måte å jobbe med vår spenningsregulerende mekanisme på fordi metoden frigjør oppdemmede spenninger. Mange avspenningsteknikker hjelper oss med kroppslig avspenning ved å gi etter i spent muskulatur uten å fjerne den underliggende årsaken til spenninger. Dette er viktig å kunne. Samtidig er det viktig at man kan jobbe på et dypere nivå med spenningene. TRE frigjør gjennom øvelser og nevrogenisk skjelving spenningene fra innsiden og fjerner en av de underliggende fysiologiske årsakene til muskulaturens og emosjonenes fastlåsthet, og også mentale spenninger.

Enkle øvelser du kan gjøre hjemme selv. 

TRE består av en serie av seks enkle øvelser som hjelper oss å slippe til skjelvingen. Dette skjer på en kontrollert og trygg måte, og oppleves oftest behagelig og udramatisk. Målet med øvelsene er å slippe til skjelving i kroppens kjernemuskulatur, spesielt Psoas i kroppens kjerne. Disse er en viktig del av kroppens muskulære beskyttelsesmekanisme mot stress og trusler. Om du noen gang har blitt skremt, for eksempel av en høy lyd, og kjent at kroppen trekker seg sammen, så har mest sannsynlig Psoas musklene være involvert. Når spenninger i denne delen av kroppen frigjøres kan skjelvingen fortsette i andre deler av kroppen også. Det muliggjør frigjøring av spenninger i dyp muskulatur i hele kroppen.

Utviklet av David Berceli.

Man kan jobbe med alle typer stress ved hjelp av TRE. Metoden er utviklet av David Berceli. David utviklet i utgangspunktet metoden gjennom sitt arbeid med sterkt traumatiserte mennesker i krigsområder i Midtøsten og Afrika hvor han har bodd og arbeidet i over 20 år. Han oppdaget raskt at metoden også kunne anvendes også i forhold til mer hverdagslig stress og mindre traumer, som de fleste opplever gjennom livet.

Spenninger i dyp muskulatur kan gi ulike reaksjoner som:


-smerter i muskler og ledd
-begrenset bevegelighet
-hodepine
-søvnløshet
-svimmelhet
-uro og angst