Enkelte pasienter er eller føler seg «ikke egnet» for å nyttiggjøre seg av gruppeterapi. Hos oss er det derfor ikke et krav til å delta i grupper, men man kan motta individuell behandling. Dette skal avtales og skrives inn i behandlingsplan i samarbeid med pasientens behandler.

Når pasienter kommer til oss lages «et eget» behandlingsløp hvor vi setter sammen ulike elementer av vårt behandlingstilbud for den enkelte.