Vi spiller på lag

Bruk av musikk i behandling hos oss gjennomføres i grupper og individuelt. Musikk stimulerer positive tanker, følelser og opplevelser. Gruppebehandling ved bruk av musikk skaper en god samhandling mellom alle som deltar i gruppen. I gruppen kommer vi til å lytte til musikkstykker i plenum og i ettertid uttrykker vi våre tanker og følelser rundt det vi har hørt til andre deltakere i gruppa.

Individuelt tilbys opplæring i notelære og elementær pianospilling.

Musikken kan brukes som et medium for samhandling, kommunikasjon og utvikling. I musikkgruppene vil du kunne delta aktivt i musikalsk samhandling som improvisasjon, sang og samspill, sangskriving, musikklytting eller andre kreative uttrykk.

I gruppene vil vi benytte to metoder:

  • Den aktive – hvor vi arbeider aktivt med instrumenter og stemmen.
  • Den «reseptive» – hvor musikken blir brukt til å stimulere bilder og følelser.

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes musikalske ressurser. Aktuelle momenter kan være å:

  • Synge, spille og øve på låter som du kjenner og liker. Det gir mulighet til å oppleve mestring, glede og trygghet. Samtidig gir en låt muligheten til å fortelle noe om deg selv, f.eks. gjennom egne preferanser, følelser og opplevelser. Framføringen av låter kan være en viktig del av læringsprosessen og musikken kan deles med et publikum.
  • Skrive låter gir muligheten til å uttrykke deg på din egen måte, reflektere musikalsk over egne livstema og ikke minst å oppleve mestring i skriveprosessen.
  • Improvisere gir muligheten til å uttrykke emosjoner og oppleve fellesskap i situasjonen her og nå. En improvisasjon tillater alle musikalske lyder og uttrykk. Improvisasjon åpner opp for å være kreativ og skapende og lære mer om deg selv i relasjon til andre.
  • Lytte til musikk skaper en fortrolig og trygg ramme der mennesker kan fortelle noe om seg selv uten å bruke ord. Dette kan fremme gode minner og skape motivasjon til å prøve seg selv i aktiv musikkbruk.
  • Fokusere på det sosiale samspillet og muligheten til å dele erfaringer og opplevelser med andre.