ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT, på norsk kalt Aksepterings- og forpliktelsesterapi, er en nyere modell av kognitiv adferdsterapi.

Terapien foregår i gruppe eller individuelt og har til å hensikt å bidra til at du kan leve det livet som gir deg mening og verdi. Det oppnås ved å jobbe med ferdigheter som øker graden av psykologisk fleksibilitet. Aktuelle tema vi jobber er blant annet:

 • Tilstedeværelse i seg selv og omgivelsene
 • Hva er viktig for meg, hvilke personlige egenskaper og interesser vil jeg ha og hva gjør jeg for å komme i kontakt med dette
 • Hvordan ha tanker uten at det skal skape ubehag og styre mine handlinger

Behandlingen skiller seg fra andre terapiformer ved at den har mindre fokus på symptomlindring. I stedet er fokuset på å leve i tråd med hva som er viktig for deg. Du vil få muligheten til innføring og øvelse i ACT gjennom oppholdet. På linje med annen trening avhenger behandlingseffekten av hvor mye du øver og praktiserer.

Målgruppe:

Pasienter som sliter med følelseregulering hvor det er avvik mellom de faktiske forhold og den reaksjon hendelsen/opplevelsen frembringer hos den enkelte.

Utfordringsbilde:

Dette vises for eksempel gjennom destruktiv adferd som selvskading og/eller rus og dårlig impulskontroll er kjent. Disse pasientene sliter ofte med forholdet til seg selv og i relasjon med andre hvor følelser spiller inn.

Hensikten med behandling er:

 • Å lære regulering av følelser ved hjelp av systematiske øvelser.
 • Å lære å forstå følelsene dine ved å identifisere gjennom observasjon og beskrive disse. Videre er det viktig å forstå hvordan følelsene påvirker tanker og reaksjonsmønstre.
 • Å lære å redusere sårbarhet for følelser gjennom eksponeringsøvelser. Lære å redusere opplevelsen av/rundt negative følelser og forsterke opplevelsen, varigheten og effekten av positive følelser. Bedre evne til å takle, bygge og beholde gode relasjoner til andre.
 • Å lære teknikker for å redusere følelsesmessig lidelse ved å være oppmerksomt nærværende gjennom Mindfullness-øvelser og yoga.
 • Å lære seg å endre atferd, følelser og tanker som forårsaker problemer og indre smerte. Trene opp å holde ut ferdigheter.
 • Å lære seg å justere/håndtere atferd som medfører kaos i relasjoner, labile følelser, dårlig humør, impulsivitet, usikker identitetsfølelse og mangel på kontroll over tankene.

Eksempler på følelser: sinne, frykt, tristhet, glede, skam, mistenksomhet, sorg.

Konkrete supplerende tiltak i behandling:

 • Behandle fysiske sykdommer.
 • Sunt kosthold.
 • Unngå rusmidler.
 • God søvnhygiene, god balanse mellom aktivitet og hvile.
 • Fysisk aktivitet.
 • Distraksjon/avledning, tenk på positive opplevelser/mestring.
 • Mindfullness øvelser, her og nå.
 • Fordel/ulempe-analyse.
 • Skape positive opplevelser.
 • Lytte til musikk.
 • Kreativ utfoldelse
 • Turopplevelser.
 • Relasjonskompetanse/relasjonsbygging.
 • Nettverkskartlegging.
 • Erfaringskompetanse.