Denne behandlingen er utviklet for mennesker med rusmisbruk og traumer. Med «traume» menes at en person har overlevd en overveldende livshendelse, som fysiske, psykiske eller seksuelle overgrep, en bilulykke, eller en naturkatastrofe. Mange med et rusmisbruk har opplevd et traume tidligere i livet sitt. Noen utvikler post traumatisk stress lidelse (PTSD) i etterkant av traume, du vil lære mer om dette i behandlingen.

Behandlingen består av 25 terapeutiske temaer. Det er en integrert behandling, hvilket betyr at både traumer og PTSD jobbes med samtidig for å fremme mest mulig bedring.

Det viktigste målet med behandlingen er å hjelpe deg å bli trygg. Trygghet innebærer evnen til å:

  • Håndtere traumesymptomer (som flashbacks, mareritt og vonde følelser).
  • Mestre livet uten bruk av rusmidler.
  • Ta godt vare på deg selv (som å få jevnlige legetimer og å spise sunt).
  • Finne trygge mennesker som kan støtte deg. Bli bevisst hvilke mennesker du har i ditt nettverk som er trygge for deg og støtter deg.
  • Frigjøre deg fra vold i nære relasjoner, eller andre skadelige forhold.
  • Forebygge selvdestruktive handlinger
  • Finne måter å ha det godt med deg selv, og nyte livet.

Denne gruppebehandlingen består av samling to ganger per uke og individuelt arbeid mellom samlingene. Vi har gruppeledere med og uten erfaringsbakgrunn som tar deg gjennom temaene. Mellom gruppene kan du få bistand til å gjøre oppgaver og forbredelser dersom du trenger dette.

.