Psykodynamisk gruppe/åpen gruppe

I denne gruppen er det deltagerne selv som bestemmer tema. Her kan hver enkelt som har lyst dele med gruppen det de har på hjertet. Gruppelederne bidrar til at alle deltagere som ønsker det kommer til orde og til å skape en trygg og inkluderende atmosfære. Temaer kan være f.eks. opplevelser knyttet til endringer, frustrasjoner i behandlingen, opplevelser knyttet til innleggelse eller utskrivelse, egne psykiske plager, russug, problemer i nære relasjoner eller annet.

Denne gruppen foregår primært ute rundt bålpanne med enkel servering.