Vitalis handler om det som er nødvendig for livet.

Vitalis Helse er opptatte av sammenhengen mellom kropp og sinn og legger derfor til rette for at pasienten kan ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet i behandlingen.

Ved å bruke fysisk aktivitet som behandling for psykiske lidelser lærer pasienten seg en behandlingsmetode som har mange gode bivirkninger. Helsedirektoratet krever at pasienter innlagt i psykisk helsevern skal få et medikamentfritt tilbud. Vitalis Helse Kragerø tilbyr derfor innlagte pasienter å bruke fysisk aktivitet som behandling der dette har dokumentert behandlingseffekt. Fysisk aktivitet har behandlingseffekt på en rekke sykdommer og tilstander.

Målet er ikke nødvendigvis å slutte med alle medikamenter, men å tilby behandling som gjør pasienten i stand til å behandle sine helseproblemer med jevnlig aktivitet og dermed få redusert behov for medikamenter.

Vi har spesialsykepleier med tilleggsutdanning i fysisk aktivitet og psykisk sykdom/rus, fysioterapeut og idrettspedagog med spesialpedagogikk som en viktig del av teamet rundt fysisk aktivitet som behandling.

Her er utvalgte sykdommer hvor vi bruker fysisk aktivitet som del av behandlingen:

  • Schizofreni og psykoselidelse.
  • Depresjon.
  • Angst.
  • Avhengighet og misbrukslidelser.