Fysioterapi ved Vitalis Helse vil møte pasienters individuelle behov for behandling og trening. I samråd med pasienten lages et opplegg som bidrar til at hver enkelt i størst mulig grad når sine mål med behandlingen og får en friskere og mer velfungerende kropp og sinn.

Fysisk aktivitet er en del av ukeplanen som vi kan tilby. Ved et opphold hos oss vil det være tilgjengelig fysioterapeut som blant annet kan tilby:

  • Individuell fysioterapi.
  • Kartlegge behov og utfordringer.
  • Gi individuell veiledning og undervisning.
  • Felles gruppetrening.

Trening og bevegelse bidrar til mestring og økt selvfølelse for pasienter i alle aldersgrupper. Kropp og sinn henger ofte sammen og fysisk aktivitet har i mange tilfeller god effekt på psykisk helse.

Fysioterapi og trening som behandlingsform har god effekt mot blant annet depresjon og spiseforstyrrelser og har vist seg å være en effektiv motvirkning av abstinenser i abstinensfasen hos pasienter med rusavhengighet. I tillegg gir behandlingsformen en rekke andre positive virkninger som økt overskudd, bedret søvnkvalitet, redusert forbruk av medikamenter, redusert angst og økt selvfølelse. Rusmiddelavhengige vil kunne ha spesielt god effekt av slik behandling, da de ofte er mer utsatte for inaktivitet som igjen gir redusert psykisk og fysisk helse.

Å leve med rusavhengighet innebærer ofte å være preget av en kronisk høy spenningstilstand, utmattelse og helsekollaps. Mange har også høy forekomst av fysiske vansker som muskel- og skjelettsmerter og nevrologiske utfordringer. Fysioterapeuter har god kunnskap om dette, og er et viktig bidrag for å bedre helsen til den enkelte.

Fysioterapeutene gir behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientenes utfordringer og hva pasienten selv ønsker hjelp til.  Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne og utnytte egne ressurser med veiledning fra oss.  Vi tilbyr individuell behandling og trening, gruppetrening, og individuelt tilpasset program for pasientenes egentrening.

Vi som fysioterapeuter er en del av et aktivitetsteam som ved innkomst gjennomfører innkomstsamtale og innkomsttester. Den enkeltes fysiske form, skader/sykdommer, interesser og mål for fysisk aktivitet blir kartlagt, og brukes til å måle fremgang og for individuell tilrettelegging slik at den enkelte skal kunne yte etter evne.

Det tilrettelegges for motiverende aktiviteter både innendørs og utendørs. Fysioterapeuten vil stimulere til aktivitet gjennom blant annet turgåing, båtturer i Kragerøs skjærgård, toppturer, innlandsfiske, skiturer og lek. Det vil også bli tilrettelagt for roligere sysler som spill, håndarbeid eller baking.

Å arbeide forebyggende er viktig og hos Vitalis Helse vil det være mulighet for avkobling og å rette fokuset på noe annet.

I tillegg til fysisk aktivitet vil fysioterapeuten også invitere til motiverende samtaler, undersøkelse og behandling av stressnivå og muskulære spenninger, dersom det skulle være ønskelig.