Ut i fra erfaring er det mange pasienter som er hundeeiere og er i behov av langtidsbehandling. Vi har derfor lagt til rette for dette ved vår lokasjon Holmen Gård. Det er viktig at ønske om medbrakt hund fremkommer i henvisning og følgende dialog før innleggelse. Hundens evne til sosial omgang og lynne vil da være tema.

Vi ønsker sikre og fremme dyrevelferd, og ønsker presisere innleggelse med hund medfølger ansvar innenfor følgende områder:

 • Du er selv ansvarlig for din hund.
 • Du må påse daglige turer.
 • Følge nasjonale føringer for hundehold.
 • Du står selv for næring, fôr og rent drikkevann til din hund.
 • Du sørger for god dyrehelse, og sørger for veterinær ved behov.
 • Du er økonomisk ansvarlig for din hund.
 • Hunder skal ikke inn på fellesstuer og fellesareal i øvrige bygg.
 • Hund på eget rom er tillatt (dersom rolig, ingen biting på inventar mm), men skal ikke være alene over lenger tid. Da skal de inn på hundepensjonatet.
 • Hunder skal være i bånd. Hunden skal ikke gå løs på området
 • Du sørger for godt renhold, og plukker opp etter at hunden har gjort fra seg.
 • Dersom hunden viser seg ikke egnet til å være på Holmen (herunder aggressiv, mye bjeffing mm) må du selv sørge for å plassere hunden en annen plass.
 • Dersom vi observerer uegnet dyrehold, må vi ta grep.
 • Siste torsdag i måneden møtes alle hundeeiere til felles møte.