Bruk av hest har i mange år vært brukt som terapi både fysisk og psykisk.

Hesteterapi innebærer enhver form for kontakt med hest og dens omgivelser. Dette kan være stell, ridning, og det å ta del i daglige gjøremål i stallen. Det kan være godt å plassere noen oppgaver utenfor seg selv og vise omsorg for noen som ikke krever noe av deg.

Hesten er en god lytter, den er følsom og intuitiv. I kontakt med hesten får dermed pasienten god øvelse i å være «her og nå», samt grensesetting, følelsesregulering og forpliktelse. I tillegg kan det å ta ansvar for et dyr gi opplevelse av mestring og samhørighet.

De fysiske aspektene ved ridning og stallarbeid styrker også kroppen. Alle sanser aktiveres når vi rir og dette krever et sansemotorisk samspill. Hestens bevegelser kan også være et godt redskap i trening av balanse, koordinasjon, kroppsbevissthet og avspenning. I tillegg kan ridning stimulere kognitive evner slik som konsentrasjon og hukommelse.

Hesteterapi foregår i grupper eller individuelt etter den enkeltes behov. Det kreves ingen erfaring eller kunnskap om hest for å nyttiggjøre seg av tilbudet. Deltagelse i hesteterapi kan danne grobunn for å dyrke sunne interesser underveis og etter endt behandling.