Vitalis Helse kragerø tilbyr tverrfaglig spesialisert døgnbehandling på spesialisthelsetjenestenivå innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og TSB-behandling.

Vitalis Helse avd. Holmen Gård tilbyr TSB-behandling.

Faglig program og profil er felles for våre to lokasjoner, med få unntak merket i parentes.
Parentesen vil markere lokasjon for aktiviteten, men vil være tilgjengelig for pasienter på motsatt lokasjon.

Vi har spesialister innenfor alle felt, og er et erfarent og velutdannet personell. Våre ansatte har stor spredning i alder og interesser. De ansatte er spesielt gode på å opprette kontakt, bygge relasjoner og skape et trygt miljø under behandling. Vi er opptatte av at ansatte har et godt og stabilt humør.

Viktige momenter hos oss er respekt, likeverd, medvirkning, samarbeid, etikk, holdninger og kvalitet i alle ledd.

Pasientene vil motta en individuelt tilpasset behandling, men med mye aktivitet også innenfor et rikt gruppetilbud tilpasset pasientens ønsker og behov.

Alle våre tjenester vil være tilgjengelige for vår pasienter under vår behandling,

Vi åpnet vår avd. i Kragerø 1. mars 2017 og avd. Holmen Gård 1. September 2021. Vi tar imot pasienter til behandling etter henvisning til oss på frivillig basis. Oppholdet dekkes i sin helhet gjennom vår HELFO-avtale.

Vi mottar henvisning pr. brev til vår adresse, og henvisninger vil bli vurdert og besvart ukentlig.