TERMA (Terapeutisk møte med aggresjon/rollespill satt i system)

Pasienter som kommer til Vitalis Helse Kragerø kan i løpet av sitt behandlingsløp føle fortvilelse, høy grad av angst, sterk uro, frustrasjon og aggresjon. Da er det viktig at pasienten blir møtt og tatt vare på på en respektfull og hensynsfull måte. Dette vil ivareta alliansen med pasienten, sikkerheten til alle involverte personer og hindre betydelige materielle skader.

I Vitalis Helse Kragerø har alle ansatte kursing og ukentlig trening i TERMA/medisinsk simulering. Dette sikrer samhandling mellom personale, noe man er helt avhengige av i situasjoner med uro og utagering fra pasienter i avdelingen.

Mål i konfliktsituasjonen for den involverte pasienten:

  • Redusere utrygghet.
  • Verdighet og selvrespekt.
  • Gode relasjoner.
  • Ansvarliggjøring.
  • Læring.

Mål i konfliktsituasjonen for personalet:

  • Sikkerhet og trygghet.
  • Selvtillit og mestring.
  • Gode relasjoner.
  • Læring.

I en konflikt der målet er å bidra til fredelige og gode problemløsninger vil vår måte å uttrykke oss på ofte være avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ei. I Vitalis Helse Kragerø er vi godt trente i kommunikasjonsteknikk, dempende strategier og godt kroppsspråk slik at situasjonen lettere skal deeskalere og pasienten ikke taper ansikt, men beholder verdigheten. I grensesettende situasjoner trener vi på å sette inn tiltak på lavest mulig konfliktnivå. Pasienten grensesettes på en slik måte at det i minst mulig grad virker provoserende, samtidig som vi er godt mobiliserte og har god ryggdekning. En god allianse vil bidra til god omsorg og pleie.