rusbehandling

Rus

Rus er i dag et vanlig problem hos mange pasienter i psykisk helsevern og er en kompliserende faktor ved psykiske lidelser. Det foreligger retningslinjer for hvor pasienter med rusproblemer skal tilbys behandling. Der rus er hovedproblem, skal TSB gi behandlingstilbud, også der det foreligger lettere psykiske lidelser.

Pasienter med mer alvorlige psykiske lidelser som alvorlige depresjoner, bipolare lidelser og psykoser og med et samtidig rusproblem, skal tilbys behandling i psykisk helsevern. (Helsedirektoratet)

Våre tjenester

Vi har behandlingtilbud innen:

  • Korttids tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Langtids tverrfaglig spesialisert rusbehandling.