barneogungdomspsykiatri1

Barne- og ungdomspsykiatri

Barne- og ungdomspsykiatri er en medisinsk spesialitet som omfatter utredning, diagnostikk og behandling samt forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge fra 0-18 år.

Les mer
voksenpsykiatri

Voksenpsykiatri

Psykiatri er en medisinsk spesialitet som befatter seg med psykiske lidelser. Faget bygger på forståelse av årsakssammenhenger og utvikling og omfatter forebygging, helsefremmende arbeid, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Les mer
rusbehandling

Rus

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser som alvorlige depresjoner, bipolare lidelser og psykoser og med et samtidig rusproblem skal tilbys behandling i psykisk helsevern.

Les mer
paaroerendearbeid

Pårørendearbeid

Med pårørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsevern og rusfeltet. Involvering av pårørende er viktig både av hensyn til pårørende selv og brukerens situasjon.

Les mer
ukesprogram

Ukeprogram

Informasjon kommer snart

Les mer