Erfaring som vernepleier siden 2013

Vernepleier

Nyutdannet vernepleier sommeren 2020

Erfaring som vernepleier siden 2013

Vernepleier ved Vitalis Helse Kragerø siden 2019

Vernepleier ved Vitalis Helse Kragerø fra 2020

Vernepleier

10 års erfaring fra kommunal bolig innen psykisk helse og rus. Svømmeinstruktør i Poseidon og dykker.