Spesialhjelpepleier

26 års erfaring fra sengeposter i spesialist helsetjenesten, hvorav 3 år ved langtidspost. 12 år ved retts og sikkerhetspsykiatrisk seksjon, og 11 år ved akuttpsykiatrisk seksjon