Psykiatrisk sykeleier

Ferdig utdannet sykepleier i 1992. Har jobbet på ulike psyk. avdelinger, hovedsakelig akutt, men også på åpne korttidsposter og langtid/rehabilitering.

Psykiatrisk sykepleier

Brenner for: mer bruk av fysisk aktivitet, friluftsliv og kosthold i behandling av psykiske lidelser