Miljøterapeut

Utdannet innenfor musikkproduksjon, og har ansvaret for Musikkgruppa ved Vitalis Helse Kragerø.

Miljøterapeut og verneombud

Arbeidet 8,5 år ved akuttpsykiatrisk seksjon i spesialisthelsetjenesten.