Miljøarbeider

Miljøarbeider ved Vitalis Helse Kragerø

Miljøarbeider

Miljøarbeider, som også er fysioterapeut.

Miljøarbeider

Miljøarbeider ved Vitalis Helse Kragerø siden 2019

Miljøarbeider

Miljøarbeider med 26 års erfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten og med videreutdanning i psykosebehandling.

Miljøarbeider

5 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten barn/unge v/STHF (ungdom psykiatrisk senter) og 6 års erfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost.

Miljøarbeider

Stor egenerfaring med å tilpasse seg en ny kultur, opplevelse av utenforskap og re-integrering.

Miljøarbeider

Erfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost.