Ansatt med brukererfaring

Egenerfaring som pårørende og 18 års rusmisbruk med diverse opphold i fengsel og rus institusjoner.