Erfaring som vernepleier siden 2013

Erfaring som vernepleier siden 2013

Erfaring som vernepleier siden 2013

Vernepleier

Erfaring som vernepleier siden 2013

Erfaring som vernepleier siden 2013

Fysioterapeut ved Vitalis Helse Kragerø fra 2020

Sykepleier ved Vitalis Helse Kragerø

Miljøarbeider

Miljøarbeider ved Vitalis Helse Kragerø

Vernepleier

Nyutdannet vernepleier sommeren 2020

Miljøarbeider

Miljøarbeider, som også er fysioterapeut.