Psykologspesialist

Psykologspesialist, Traume- og EMDR terapeut med bred erfaring. Har kompetanse fra traumefeltet, særlig komplekse traumer i minoritets grupper som var hans forskningsfelt. Har god erfaring med andre terapeutiske tilnærminger bl.a. KBT, DBT, ACT (Aksept -og Forpliktelse Terapi), Narrativ Terapi m.fl.

Psykologspesialist

Psykologspesialist innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri med videreutdanning i kognitiv terapi og familieterapi. Utdannet DBT-terapeut.