Barne- og ungdomspsykiater

Utdannet lege innen medisin ved Det Medisinske universitetet i Sofia, Bulgaria. 3-års videreutdanning med psykoterapi med barn og ungdommer.