Psykolog ved avd. Holmen Gård

Psykolog ved avd. Holmen Gård

Psykolog ved avd. Kragerø

Psykologstudent

Psykologstudent ved avd. Kragerø

Psykolog ved avd. Holmen Gård

Psykolog

Psykolog ved Vitalis Helse avd Kragerø

Voksenpsykiater

Mitt fagområde ved Vitalis Helse Kragerø er som lege og psykiater. Jeg jobber derfor hovedsakelig med å utrede, diagnostisere og behandle psykiatrisk og somatisk sykdom.

Psykologspesialist

Psykologspesialist, Traume- og EMDR terapeut med bred erfaring. Har kompetanse fra traumefeltet, særlig komplekse traumer i minoritets grupper som var hans forskningsfelt. Har god erfaring med andre terapeutiske tilnærminger bl.a. KBT, DBT, ACT (Aksept -og Forpliktelse Terapi), Narrativ Terapi m.fl.

Voksenpsykiater

Voksenpsykiater

Psykologspesialist

Psykologspesialist innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri med videreutdanning i kognitiv terapi og familieterapi. Utdannet DBT-terapeut.