7 år ved enhet for psykisk helsearbeid og habilitering – avd. botjenesten habilitering, og enhet for helse og omsorg – avd. hjemmesykepleien.