Administrativ leder

13 års erfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten. 2 av årene i Akuttpsykiatrisk administrasjon, 2 år som ansvarsvakt på dagtid og 2 år som konstituert seksjonsleder.