Administrerende direktør

18 års ledererfaring på flere nivå innen akuttpsykiatri. Leder av pårørendesenter ved større katastrofer og ulykker ved STHF fra 2010-2016.

Administrativ leder

13 års erfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten. 2 av årene i Akuttpsykiatrisk administrasjon, 2 år som ansvarsvakt på dagtid og 2 år som konstituert seksjonsleder.

Avdelingsleder i Kragerø

16 års erfaring fra arbeid i sengepost psykiatri for barn unge i spesialisthelsetjenesten, og 4 av disse som leder.

7 år ved enhet for psykisk helsearbeid og habilitering – avd. botjenesten habilitering, og enhet for helse og omsorg – avd. hjemmesykepleien.