Svein 1c

Voksenpsykiater ved Vitalis Helse Kragerø avd. Holmen Gård

Mitt fagområde ved Vitalis Helse Kragerø er som lege og psykiater. Jeg jobber derfor hovedsakelig med å utrede, diagnostisere og behandle psykiatrisk og somatisk sykdom.

  • Jeg utdannet meg til lege i Tyskland i perioden 1995 – 2001.
  • I utdanningsperioden jobbet jeg i ferier som assistent ved akuttavdelingen (den gang 3b) i psykiatrisk avdeling ved Telemark Sentralsjukehus i Skien.
  • I år 2000 begynte jeg å jobbe som assistentlegevikar på samme sted. Etter praksisperiode og turnustjeneste på TSS og i nærliggende omegn så begynte jeg 5-årig psykiatrispesialisering i 2003. Som del av spesialiseringen jobbet jeg også et år som fastlege i allmennpraksis. I løpet av utdanningen gjennomførte jeg innføringskurs i kognitiv terapi. Fra 2009 har jeg jobbet som psykiater ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF frem til 2017. Jeg har jobbet hovedsakelig på lukket akuttavdeling (19), men har også ett års erfaring fra tidlig intervensjonspoliklinikken for psykoselidelser (TIP).
  • Jeg har mye erfaring med å jobbe med akutte forverringer og behandling av psykiske lidelser av alle typer. Spesielt har jeg jobbet mye med debuterende og kroniske psykoselidelser både poliklinisk og på avdeling.
  • Jeg har spesiell interesse for å systematisk gå inn for å forstå hvert enkelt menneskes spesielle utfordringer og behov og tilpasse behandlingen og oppfølgingen deretter.
  • Mitt fagområde ved Vitalis Helse Kragerø er som lege og psykiater. Jeg jobber derfor hovedsakelig med å utrede, diagnostisere og behandle psykiatrisk og somatisk sykdom.
  • Mitt arbeid gir meg mening gjennom å kunne støtte mennesker til å vinne økt kontroll over eget liv og finne større grad av liv.
  • Jobbet ved Vitalis Helse Kragerø siden mars 2017