Latinka Ivanova Zamfirova

Barne- og ungdomspsykiater

Medisinutdanning fra Sofia i Bulgaria.

Har 3-års videreutdanning med psykoterapi med barn og ungdommer. Påbegynt utdanning i spiseforstyrrelser. Har vært på ulike emnekurs i forbindelse med psykiatrispesialiseringen samt deltagelse på internasjonale konferanser. Har kursene «Tryggere traumeterapeuter» og «Traume-ABC for døgnavdeling».

  • Overlege, Ungdomspsykiatrisk senter, BUP Porsgrunn, STHF.
  • Lege i spesialisering, Ungdomspsykiatrisk senter, STHF.
  • Lege i spesialisering, Akuttavdeling post 19B, STHF.
  • Lege i spesialisering, BUP Porsgrunn, Sykehuset i Telemark.
  • Legevikar, Barneavdelingen Sykehuset i Telemark.
  • Barnelege ved legesenter og legevakt, Bulgaria.
  • Lege i spesialisering, Barnesykdommer, Sentralsykehuset i Montana, Bulgaria.