4. Kjetil Kaasin

Psykologspesialist i Vitalis Helse Kragerø

Fullført Psykologutdanning august 1978. Psykologspesialist voksen/barn unge 1985. 2 år videreutdanning i kognitiv terapi. 6 år videreutdanning i familieterapi. 2 år utdanning DBT-terapeut.

  • Psykolog v/ Telemark sentralsykehus, psykiatrisk avdeling 1979-1983
  • Psykolog/ psykologspesialist v/ Telemark Sentralsykehus, Psykiatrisk ungdomsteam 1983-1989
  • Psykologspesialist v/sykehuset Telemark Akuttavdeling 1989-1999
  • Sjefspsykolog v/ Sykehuset Telemark psykiatrisk avdeling 1987-1999
  • Psykologspesialist i Ungplan 1999-2003
  • Psykologspesialist v/ Sykehuset Telemark 3 akuttposter, Ø-hjelp rus, Ungdom psykiatrisk senter 2003-2017.
  • Godkjent, og stiller som sakkyndig i barnevernssaker for retten. Aktiv fagpolitisk i NPF fra 1998 – d. d.
  • Sitter i sentralstyret i NPF fra 2001- d. d
  •  Konserntillitsvalgt Helse Sør og  Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst i 4 mnd