Dinu

Psykologspesialist ved Vitalis Helse Kragerø

Opprinnelig fra Romania. Snakker og skriver flytende norsk, engelsk og rumensk.

  • Spesialist i klinisk voksenpsykologi med arbeidserfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk hvor han har jobbet med utredninger, diagnostisering og behandling av voksne pasienter.
  • Vært kommunepsykolog ved avdeling «Rus og Psykisk Helse» i Sel kommune.
  • 13 måneders arbeidserfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost.
  • Traume- og EMDR terapeut, samt at han har god erfaring med andre terapeutiske tilnærminger bl.a. KBT, DBT, ACT (Aksept -og Forpliktelse Terapi), Narrativ Terapi og flere.
  • Har en doktorgrad fra Det medisinske fakultetet ved Oslo universitet fra forskning på mental helse til flyktninger i Norge, og har skrevet doktoravhandlingen med tittelen: «Mental health problems, chronic pain, posttraumatic growth and quality of life in multi-traumatized refugees resettled in Norway: A clinical cross-sectional study».
  • Jobbet ved Vitalis Helse Kragerø siden oktober 2020.