Disse gruppene tar form av en blanding av pasientundervisning og workshops. Det blir undervist i ulike temaer som er av relevans for pasientene på de ulike avdelingene. Det vil være undervisning om ulike psykiske lidelser, vanlige somatiske plager, søvn etc. samt workshops knyttet til nyttige verktøy i behandling og i tilbakefallsforebygging.