Det å ha erfaringsbaserte grupper i et behandlingsopplegg er veldig bra da gjenkjenneligheten mellom gruppeleder med egenerfaring og pasienter er stor. Det gir en betryggende effekt og gir rom for vekst og endringsprosesser. Kommunikasjonen går mer på erfaringer og et levd liv enn råd om hva pasienter «burde» gjøre ut i fra hva en terapeut har lest. En kombinasjon kan være svært gunstig.