Fysioterapi ved Vitalis Helse Kragerø vil møte pasienters individuelle behov for behandling og trening. I samråd med pasienten lages et opplegg som bidrar til at hver enkelt i størst mulig grad når sine mål med behandlingen og får en friskere og mer velfungerende kropp og sinn.

Fysisk aktivitet er en del av ukeplanen som vi kan tilby. Ved et opphold hos oss vil det være tilgjengelig fysioterapeut som blant annet kan tilby:

  • Individuell fysioterapi.
  • Kartlegge behov og utfordringer.
  • Gi individuell veiledning og undervisning.
  • Felles gruppetrening.

Trening og bevegelse bidrar til mestring og økt selvfølelse for pasienter i alle aldersgrupper. Kropp og sinn henger ofte sammen og fysisk aktivitet har i mange tilfeller god effekt på psykisk helse.

Fysioterapi og trening som behandlingsform har god effekt mot blant annet depresjon og spiseforstyrrelser og har vist seg å være en effektiv motvirkning av abstinenser i abstinensfasen hos pasienter med rusavhengighet. I tillegg gir behandlingsformen en rekke andre positive virkninger som økt overskudd, bedret søvnkvalitet, redusert forbruk av medikamenter, redusert angst og økt selvfølelse. Rusmiddelavhengige vil kunne ha spesielt god effekt av slik behandling, da de ofte er mere utsatte for inaktivitet som igjen gir redusert psykisk og fysisk helse.

Det tilrettelegges for motiverende aktiviteter både innendørs og utendørs. Fysioterapeuten vil stimulere til aktivitet gjennom blant annet turgåing, båtturer i Kragerøs skjærgård, toppturer og lek. Det vil også bli tilrettelagt for roligere sysler som spill, håndarbeid eller baking.

Å arbeide forebyggende er viktig og hos Vitalis Helse Kragerø vil det være mulighet for avkobling og å rette fokuset på noe annet.

I tillegg til fysisk aktivitet vil fysioterapeuten også invitere til motiverende samtaler, undersøkelse og behandling av stressnivå og muskulære spenninger, dersom det skulle være ønskelig.