IMG_3943

Psykolog i Vitalis Helse Kragerø

Aalborg Universitet, Profesjon Psykologi, cand.psychol, 08.2004-06.2009

Høgskolen i Telemark, Idrett grunnfag, årsenhet, 08.2003-06.2004

Kurs/spesialistutdanning:

 • 25.01.2016-11.11.2016, Nasjonal senter for selvmordsforskning og –forebygging, Dialektisk atferdsterapi, Full DBT-utdanning
 • 2012, COS Parenting, Circle of Security sertifiserings kurs, 4 dagers kurs med Brandtzæg og Torsteinson
 • 02.05.2012- 24.4.2013 Fellesprogram, Psykologforeningen
 • 15.02.2016-dd Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi, Psykologforeningen

Arbeidserfaring:

 • 02.01.2016-dd, Skien kommune, Psykolog ved Helsestasjon for Ungdom, 100 %
 • 15.10.2010-31.12.2015, Sykehuset Telemark HF, BUP Skien, Psykolog, 100 %
 • 01.09.2009-01.10.2010, Stavanger Universitetssykehus HF, Ryfylke DPS sengepost og ambulant team, 100 %
 • 01.07.2004-01.09.2007, Sykehuset Telemark HF, enhet for akuttpsykiatri 19A og 19B, assistent/miljøteraeut, 20 %, helge- og ferievikar ved siden av studier
 •  01.06.2000-01.08.2003, Skien kommune, Helse- og omsorgstjeneste Hjemmesykepleien Tamburlund, assistent, helge- og ferievikar ved siden av vgs og studier
 •  15.01.2015-30.06.2015, Selvstendig næringsdrivende, Psykolog ved Helsestasjon for Ungdom Skien kommune, ca 20 % stilling, 6 pasienter ukentlig
 •  01.03.20013-01.07.2013, Selvstendig næringsdrivende, Psykolog ved Helsestasjon for Ungdom Skien kommune, ca 20 % stilling, 6 pasienter ukentlig